Teri-Hus förverkligar drömmar 

Teri-Hus Ab har levererat högklassiga trähus ända sedan år 1974. Företaget finns i Terjärv i Österbotten och sysselsätter ca 50 personer. Sedan 1984 hör Teri-Hus till den familjeägda Rani Plast-koncernen.

 

Våra hus

I företagets sortiment ingår olika husmodeller i varierande storlekar som storelement. I utbudet finns färdiga modeller, men företaget skräddarsyr också husplaneringar efter just Dina behov.

 

Teri-Hus levererar väggelementen med vindsskyddsskiva eller som färdig träfasad. Träfasaden av grundmålad panel monteras på fabriken och inkluderar även fönsterbleck och foderbräden. Endast knutbräden och mindre skarvområden monteras på byggplatsen.

 

Teri-elementen tillverkas och lagras i torra förhållanden. Elementens insida skyddas på fabriken med plast, vilket ger skydd mot byggtida fukt och damm. EK-gipsskivor fastsätts med skruvar på elementens insida, vilket garanterar en stabil konstruktion.


När du väljer Teri-Hus som leverantör, försäkrar du dig om att hela huspaketleveransen är CE-märkt gällande:

konstruktioner, anslutningar, material, planering och produktion.

 

Teri-Hus har beviljats följande intyg och certifikat:

  • Europeiskt tekniskt godkännande (ETA-13/0577, VTT Expert Services Oy)

  • EG-intyg om överrensstämmelse (0809-CPD-0787, VTT Expert Services Oy


Kontaktuppgifter

Teri-Hus Ab, växeln, tel: +358 20 768 0411

Ulrika Ahlbäck, Verkställande Direktör, tel: +358 20 768 0261
Stefan Byskata, produktionschef, tel: +358 20 768 0424

 

 

 

 

 

Credits_2013_SE