KOM TILL OSS OCH JOBBA!

Vi söker en byggnadsplanerare / planeringschef till vår fabrik i Terjärv.

Till uppgifterna hör konstruktionsplanering, byggnadsplanering och
mängdberäkning till egnahemshus, radhus och olika större projekt.
Slutliga arbetsuppgifter definieras enligt den valdes kunnande/kompetens.

För att framgångsrikt bemästra uppgiften förutsätts lämplig utbildning
och tillräcklig arbetserfarenhet. Du har erfarenhet av olika projekt, är
kundinriktad samt samarbetar obehindrat med olika myndigheter.
Det är en fördel att ha kännedom och erfarenhet av planering med
Vertex-program samt tillräckliga kunskaper i båda inhemska språken.

Vi erbjuder:
• En intressant, ansvarsfull och utmanande uppgift
• En fast anställning i en trivsam arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas
• Organisationens stöd och ett gott arbetsklimat

Tilläggsuppgifter om befattningen och fritt formulerade ansökningar riktas till:

VD Ulrika Ahlbäck, tel. 040 5794769.
Ansökningar med bifogat CV sändes till ulrika.ahlback@teritalot.fi senast den 17.02.2019.