Teri-Hus Ab är en hustillverkare i Terjärv, Österbotten, som tillverkar högklassiga trähus för både privatpersoner och affärsbehov. Teri-Hus Ab grundades 1974 och är en del av det internationellt verkande familjeföretaget och koncernen Rani Plast. För tillfället har vi ca 40 anställda.

Nu söker vi till fabriken i Terjärv
BYGGNADSPLANERARE

Till uppgifterna hör konstruktionsplanering, byggnadsplanering och mängdberäkning till egnahemshus, radhus och olika större projekt.

För att framgångsrikt bemästra uppgiften förutsätts lämplig utbildning och tillräcklig arbetserfarenhet. Du har erfarenhet av olika projekt, är kundinriktad samt samarbetar obehindrat med olika myndigheter. Det är en fördel att ha kännedom och erfarenhet av planering med Vertex-program samt tillräckliga kunskaper i båda inhemska språken.

Vi erbjuder:
• En intressant, ansvarsfull och utmanande uppgift
• En fast anställning i en trivsam arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas
• Organisationens stöd och ett gott arbetsklimat

Tilläggsuppgifter om befattningen och fritt formulerade ansökningar riktas till:
VD Ulrika Ahlbäck, tel. 040 5794769.

Ansökningar med bifogat CV sändes till ulrika.ahlback@teritalot.fi senast den 22.7.2019.