Teri – Hus Ab i Terjärv, har byggt hus i över 40 år och hör till de äldsta husfabrikerna i Finland. Företaget tillverkar egnahemshus, radhus och höghus i storelement, inredningsklara hus samt element till byggföretag. Teri-Hus Ab producerar kvalitativa hem enligt kundens behov och önskemål. Verksamhetens grundpelare har genom åren varit kvalitet, leveranssäkerhet och kundservice. Företaget är ett helägt dotterbolag till den internationella Rani Plast-koncernen.

Vi söker nu

MONTERINGSGRUPPER

Vi förväntar oss att du / ni

• har erfarenhet från byggbranschen och gärna från elementmontering

• kan utföra ett självständigt och ansvarsfullt arbete

• behärskar båda inhemska språken

• Är beredd att resa

• är motiverad inför nya utmaningar

Tilläggsuppgifter och ansökningar riktas till monteringschef Roland Granholm, tel. 020 7680 433 / 040 7794413 eller per e-post till roland.granholm@teritalot.fi