Ett egnahemshus totalkostnad består av många olika faktorer. Tomt och olika arbetsskeden påverkar slutpriset samt även huspaketets färdighetsgrad. Det är viktigt att förstå vad huspaketet innehåller så att man kan budgetera rätt, vilket gör det lättare att uppnå sin dröm om ett eget hus.

Pris att bygga hus
Pris på huset
Pris på huset

Ett hus kan prismässigt variera ganska mycket beroende på olika faktorer. Huset kan  tillverkas i lösvirke, levereras som en storelement leverans eller levereras helt inflyttningsklart/nyckelfärdigt.

Pris på egnahemshus
Pris på egnahemshus

Priset på ett egnahemshus påverkas av många olika faktorer, till exempel utav vilket material som huset tillverkas i och hur färdigt huset är vid leveransen. När man beslutat om de prispåverkande faktorerna görs sedan en kostnadsberäkning av egnahemshuset, vilken uppskattar kostnader och helhetspriset. Läs mer under ”pris på huset” och ”kostnadsberäkning”.

Jämförelse av huspaket
Jämförelse av huspaket

Allt flera egnahemshusbyggare besluter att förverkliga sina husdrömmar med ett huspaket. Det finns många orsaker till detta. Framförallt är det relativt bekymmerslöst. Läs våra 5 tips vid jämförelse av huspaket.

Kostnadsberäkning
Kostnadsberäkning

En kostnadsberäkning, dvs en kalkyl av kommande kostnader och uppskattning av helhetspriset för huspaketet kan utfärdas av antingen husfabriken, den av kunden anlitade planeringsbyrån, huvudplaneraren eller den för bygget ansvarige mästaren.