Det är bra att känna till olika skeden av en byggprocess innan man väljer huspaket.

Byggskeden

Byggandet av ett eget hus innehåller många olika skeden varav alla är viktiga och bör utföras noggrant.

Det lönar sig att planera noggrant och tänka sig in i alla olika faser och skeden som kan tänkas komma emot både före och under byggnadstiden. Anskaffande av en lämplig tomt. Val av ansvarig mästare. Planering och val av husmodell. Ansökan om bygglov. Finansiering. Val av entreprenörer. Grundarbeten. Huspaketleverans till en överenskommen färdighetsgrad. El- och VVS-arbeten. Inredningsarbeten.

Alla dessa tillsammans kräver förstås en hel del arbete och planering, och där är förstås husbyggets ansvarige mästare rätt person att i ett tidigt skede ta med i processen.

Att bygga hus själv

Att bygga själv låter kanske som en omöjlig uppgift och utan yrkeskunskap kanske det inte är att rekommendera. Vi på Teri-Hus hjälper dig ändå gärna om du vill göra en del själv.

ATT BYGGA SITT HUS SJÄLV OCH OLIKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Det finns obegränsade möjligheter att själv bygga sitt hus, eller själv delta i byggprocessen. Där är ett huspaket en vettig lösning i och med att man får husets stomme med tak och vindskydd snabbt upprest.

I följande skede så kan man själv välja hur man vill fortsätta. Det är mycket som den händige med lite självförtroende klarar av att utföra själv, och kan på så sätt spara en del pengar.

Att bygga hus på vintern

Snön på taken och tjälen i marken är inga hinder för husbygge. Det går utmärkt att bygga även vintertid och det finns faktiskt flera fördelar med att välja den kallaste årstiden.

Så länge husets sockel blir klar innan tjälen kommer, så går det bra att bygga resten av huset under vintern. Stommen kan gott resas i snö, som egentligen bara är en torrare form av regn. Snön lägger sig på ytan, tränger inte in i virket och är enkel att blåsa eller sopa bort.

Oavsett vilken årstid du bygger är det viktigt att så fort som möjligt få huset under tak i skydd mot väder och vind. Därför är elementhus ett ypperligt val i våra krävande finländska väderförhållanden.

– Vi färdigställer elementen inomhus, och skyddar dem väl både under transport och montering. På byggplatsen får vi dessutom snabbt upp huset under tak så det blir helt väderskyddat. På så vis kan vi säkerställa att det inte kommer in fukt i väggarna, säger Ulrika Ahlbäck som är vd för husleverantören Teri-Hus.

Vinterhalvåret är i allmänhet lugnare i byggbranschen, eftersom många fortfarande lever i tron att byggprojekt ska förverkligas sommartid. Utnyttja situationen och bygg på vintern, så är det mycket lättare att få tag på de där duktiga hantverkarna som oftast är fullbokade sommartid. Inleder du byggprojektet på hösten så kan du dessutom flytta in lagom till sommaren och fixa trädgården runt ditt nya hem. Det är egentligen alldeles logiskt att bygga vintertid, eller hur?

Bygg på vintern – men var noga med detta:

  • Arbetet med grunden kan inte påbörjas förrän bygglovet är beviljat. Ansök om bygglov i god tid så att byggprojektet verkligen kan inledas enligt tidtabellen.
  • Planera ditt byggprojekt så att grunden är klar innan vintern för att undvika extra kostnader.

Köp av hus

Att köpa ett hus är ett stort beslut, för vilket du bör vara väl förberedd. En av våra mera erfarna husförsäljare har samlat lite råd om vad du bör tänka på när du planerar att köpa ditt första hus.

KÖP AV ETT HUSPAKET

Byggandet av sitt eget hus hör till de största investeringarna man normalt gör. När man väl bestämt sig för att börja bygga dvs. köpa ett huspaket så har man vanligen en liten uppfattning om vilken stil man söker efter, eller vad man vill ha.

Det lönar sig att i tidigt skede söka upp husfabrikens erfarna försäljare som hjälper till och ger råd angående olika frågor. Individuellt planerade och kundanpassade hus är något som hör vardagen till, och där tillsammans med försäljaren hjälper husfabrikens erfarna planerare till att få kundens husdrömmar förverkligade.

Hitta tomt

Det är inte alltid lätt att hitta en tomt. Kommunen kan i de flesta fall ge dig upplysningar om vilka tomter som kan bebyggas och vilka tomter de kan stå till tjänst med. Det kan även finnas privata tomter till salu men det är alltid viktigt att kolla upp vilka planbestämmelser som gäller för tomten och vilka planer som finns för området i framtiden. All planering av ditt hus utgår från tomten.

TOMTEN HAR STOR BETYDELSE VID VAL AV HUSMODELL

När man planerar sitt hus är det alltid viktigt att beakta vilka egenskaper tomten har att bjuda på. Väderstrecken är viktiga i förhållandet till var man vill placera terrasser, balkonger och andra ställen där tex. solljuset spelar en stor roll för områdets användningsändamål.

Är tomten kuperad så kan man med fördel göra grunden helt eller delvist till källarutrymme ifall man så önskar. Grundundersökning av tomten är att föredra, och detta fordras även allt oftare av myndigheterna som beviljar bygglov. Det här för att man i god tid kan förbereda sig på vilka markarbeten som krävs, och på så sätt undvika överraskningar i form av jordmassabyten, pålning eller sprängningsarbeten.

Bygglov

Att ansöka om bygglov är ofta krävande och vanligtvis har man stor hjälp av en sakkunnig, om inte annat så för att göra processen snabbare. För att bygga behövs det alltid tillstånd. Att göra en ansökan kräver tid, noggrannhet och hängivenhet.

Med bygglovet säkerställer man sig om att allt står rätt till. Bygglovet ska följas under hela byggnadstiden. Det är en god idé att börja fundera på bygglovet redan då man börjat leta efter en tomt så att man inte får några otrevliga överraskningar senare.

NÄR BEHÖVS BYGGLOV?

Förutom vid nybyggen behövs bygglov även vid omfattande renoveringar och tillbyggnader, vid ändring av en bostads användningsändamål, vid rivning eller uppförande av bärande konstruktioner och då du bygger badrum eller bastu.

ATT ANSÖKA OM BYGGLOV

För att kunna ansöka om bygglov ska sökanden vara tomtens innehavare, ägare, disponent eller bostadsbolagets ordförande. I annat fall krävs fullmakt eller prokurafullmakt.

Hos byggnadsverket eller på deras hemsida hittar du information om de dokument som krävs för att ansöka om bygglov. Lovet beviljas av den lokala byggnadsmyndigheten. Hur enkelt det är att få lov varierar beroende på kommun. Byggnadsinspektören ger aktuell information om eventuella lokala begränsande faktorer, därför är det viktigt att kontakta denne innan det slutgiltiga beslutet om köp av mark.

Det är också en bra idé att ta reda på behovet av undantagslov redan från början. Om ett byggprojekt kräver ett undantagslov måste detta sökas innan planeringen påbörjas. Om ett undantagslov inte har ansökts i god tid kan byggandet försenas eller i värsta fall kommer projektet helt att stoppas.

Olika bostadsområden har olika regler som definierar vilken typ av hus som får byggas på området. Bostadens golvyta och antal våningar, tomtanvändning, fasadfärg, husets riktning och form är exempel på saker som kan definieras. Det är lämpligt att bekanta sig med bestämmelserna för att kunna utforma bostaden i enlighet med bostadsområdets föreskrifter. Det är bra att ha alla regler och begränsningar klara för sig när tomten köpes.

BYGGLOVSANSÖKAN

När husets ritningar är klara, startas ansökningsprocessen genom en inlämning av en bygglovsansökan. Det är skäl att vara noggrann med alla bifogade dokument så att inte processen försenas på grund av att dokument saknas.

Du kan ansöka om lovet skriftligen eller elektroniskt. Under normala omständigheter tar en ansökan om bygglov vanligen cirka 1-2 månader i anspråk beroende på kommun. Det är en god idé att bekanta sig med instruktionerna för ansökan av bygglov för just din kommun, eftersom kraven kan variera kraftigt mellan kommunerna. Det är klokt att så flitigt som möjligt använda sig av de tjänster som kommunen och myndigheterna tillhandahåller vid ansökan om tillstånd.

Byggandet får inte starta innan bygglovet beviljats. Byggandet kan börja när perioden för överklagande har löpt ut och tillståndet har blivit slutgiltigt. Perioden är vanligtvis mellan 14 och 30 dagar lång beroende på kommun.

Enligt lagen om markanvändning och byggnad måste grannar också kontaktas vid ansökan om bygglov. Grannar som ska informeras och kontaktas är direkta tomtgrannar och grannar på motstående sida av vägen.

DÅ LOVET BEVILJATS

När tillståndet är i laga kraft kan arbetet starta så fort en byggmästare har valts ut för projektet, när planerna för bygget har överlämnats till byggnadsinspektören och då det inledande mötet har hållits. Byggandet måste börja inom tre år efter beviljandet av bygglov och slutföras inom fem år. Om byggandet inte äger rum inom ovannämnda tider, upphör tillståndet om det inte förlängs.

BYGGPROCESSEN PÅ TRE MINUTER

När bygglovet är beviljat kan det äntligen börja hända något på tomten! Och när det väl händer, brukar det gå undan. Grundarbetet kan se väldigt olika ut beroende på vilka utmaningar tomten bjuder på. Här är ett exempel från Vasa där Markus Hendricksson filmade kompisens byggprocess, från grundarbete till montering av element. Kolla vad som hände på tomten, steg för steg!

Fler videor om byggprocessen hittar du i Teri-Hus Youtube-kanal.

Tillbaka till Att bygga hus

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Följ oss i sociala medier