Ett huspakets innehåll och färdighetsgrad kan variera kraftigt. Det lönar sig att noggrant gå igenom och bekanta sig med innehållet och t.ex. noggrant klargöra för sig själv vad som skall utföras på byggplatsen. Exempelvis VVS- och elplanering och utförande ingår ofta inte utan dessa bör anskaffas av köparen.

Från Teri-Hus får du allt från stompaket till inredningsklart.

Våra huspakets färdighetsgrad

– Kombinera husfabrikens produktionseffektivitet med kostnadseffektiva partners lokalt

Teri-Hus huspaket säljs som vattentakfärdigt monterat huspaket till hela Finland. Dvs. förutom stommonteringen som innebär att huset levereras elementfärdigt med ytterväggar och bärande mellanväggar samt takstolar monterade, ingår även färdigställandet av utsidan träfärdigt samt montering av takläkt och vattentakets ytmaterial med eventuella tillbehör. Eventuell pergola, terass och traditionella husmodellers fasaddekorationer levereras dock som lösmaterial.

Därefter lönar det sig att dra nytta av lokala partners som kan hjälpa till med slutliga färdigställandet av huset. Det har visat sig vara smart att använda lokala företag istället för att husfabriken sänder ett team som färdigställer huset. T ex tjänar man kostnadsmässigt på att inte anlita ett team som kommer från annan ort som skall ha dagtraktamenten, boenden och km-ersättning.

I ett antal försäljningsområden i Finland erbjuder våra försäljare helhetspaket, med huspaket från Teri-Hus och slutligt färdigställande med lokala partners. Dessa områden är Jakobstadsregionen, Karleby, Vasa-regionen inkl. Sydösterbotten, Seinäjoki med omnejd, Pargas och västra Nyland samt Helsingfors.

Dra nytta av husfabrikens fördelar

Det finns många fördelar med att beställa huspaket via husfabrik istället för att bygga huset helt på plats. Då husstommen tillverkas i fabrik i torra och tillverkningsoptimerade förhållanden förkortas projektets totala byggtid. Något de flesta uppskattar då byggprojekt i allmänhet kan blir utdragna.

En offert på huspaket från Teri-Hus är dessutom given med ett fast pris och det priset håller även då materialpriserna kan ändra snabbt. Det här ökar dina chanser för att byggprojektets budget hålls och du får redan innan projektet en större insyn på totalbudgetens omfattning, då en så stor del av byggmaterial och byggarbete ändå ingår i huselementen.

Att bygga i Norden innebär stora risker för väder och vind samt snabba skiftningar i temperatur. Det lönar sig att minimera risken för att stommarna utsätts för fukt och regn innan huset är på plats och väderskyddat. Dessa risker kan minimeras då husstommen tillverkas som element i en fabrik och sedan monteras på plats på bara några dagar. Därmed minimerar du tiden som stommen är sårbar inför väderförhållanden och risken för fuktproblem som uppstått under byggtiden.

 

VAD INNEHÅLLER ETT MATERIALPAKET?

Ett hus som säljes som materialpaket innehåller som namnet säger behövligt material till huset enligt överenskommen omfattning. Vanligtvis så är det husets stomme dvs. allt trämaterial, skivor och vattentaksmaterial som tas med i paketet. Arbetet med att förfärdiga ett hus av det levererade materialet ombesörjs sen av kunden eller dennes timmermansgrupp. Material leveransen kan beroende på önskad omfattning innehålla allt från material till grunden,  till inredningsmaterial av olika slag.

VAD INNEBÄR STOMPAKET?

Ett stompaket innebär vanligen att huset levereras elementfärdigt med ytter,- och bärande mellanväggar samt takstolar rest till en överenskommer färdighetsgrad. Ett stompaket kan handla om enbart väggelement och takstolar, men kan också innehålla det som behövs för att färdigställa utsidan träfärdigt med tillhörande vattentaksmaterial.

VAD INNEBÄR VÄDERSKYDDAT HUSPAKET?

Ett stompaket kan innehålla enbart väggar och takstolar, men kan också innehålla det som behövs för att färdigställa utsidan träfärdigt med tillhörande vattentaksmaterial. Väderskyddet kan enligt önskemål delas upp så att endast undertaksmonteringen inkluderas i husfabrikens monteringsomfattning, men kan stegvis utökas så att även takläkt och vattentakets ytmaterial med eventuella tillbehör levereras färdigt monterade.

VAD MENAS MED ETT NYCKELFÄRDIGT HUSPAKET?

Med ett nyckelfärdigt huspaket menar man vanligen att husköparen har en hustomt dit han beställer ett hus enligt önskemål. Huset levereras då av hustillverkaren med alla byggnadsfaser inkluderade, dvs. allt från grund till inredningsdetaljer. Planering , övervakning och utförande sker då av husfabriken och kunden övertar då allt arbete är utfört ett helt färdigt och inflyttningsklart hus.

INREDNINGSKLART HUSPAKET

Ett inredningsklart paket bygger på de föregående alternativen, men är mycket längre färdigställt från husfabriken. I ett inredningsklart paket så är vanligtvis även grundsockeln inkluderad i leveransen.

För övrigt betyder det att alla mellanväggar är resta och färdigt skivade, golven gjutna, el- och vvs arbeten utförda och värmesystemet monterat. Kunden kan få inredningsmaterialet/ ytmaterialet såsom målfärg, tapeter och golvmaterial som material-leverans med i paketet, men möjligheten att om man så önskar sätta sin egen prägel på inredningen lämnas ändå kvar.

Tillbaka till Att bygga hus

FAQ

Vad menas med nyckelfärdigt huspaket?

Med ett nyckelfärdigt huspaket menar man vanligen att husköparen har en hustomt dit han beställer ett hus enligt önskemål. Huset levereras då av hustillverkaren med alla byggnadsfaser inkluderade, dvs. allt från grund till inredningsdetaljer. Planering , övervakning och utförande sker då av husfabriken och kunden övertar då allt arbete är utfört ett helt färdigt och inflyttningsklart hus.

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Följ oss i sociala medier