Till en byggprocess hör många skeden, en del kan du välja att utföra själv.

Husbyggandets olika byggskeden

Olika skeden från idé till slutförande kräver alla sin egen uppmärksamhet

Byggandet av ett eget hus innehåller många olika skeden varav alla är viktiga och bör utföras noggrant.
Det lönar sig att planera noggrant och tänka sig in i alla olika faser och skeden som kan tänkas komma emot både före och under byggnadstiden. Anskaffande av en lämplig tomt. Val av ansvarig mästare. Planering och val av husmodell. Ansökan om bygglov. Finansiering. Val av entreprenörer. Grundarbeten. Huspaketleverans till en överenskommen färdighetsgrad. El- och VVS-arbeten. Inredningsarbeten.

Alla dessa tillsammans kräver förstås en hel del arbete och planering, och där är förstås husbyggets ansvarige mästare rätt person att i ett tidigt skede ta med i processen.