Det är inte alltid lätt att hitta en tomt. Kommunen kan i de flesta fall ge dig upplysningar om vilka tomter som kan bebyggas och vilka tomter de kan stå till tjänst med. Det kan även finnas privata tomter till salu men det är alltid viktigt att kolla upp vilka planbestämmelser som gäller för tomten och vilka planer som finns för området i framtiden. All planering av ditt hus utgår från tomten.

Tomten har stor betydelse vid val av husmodell

När man planerar sitt hus är det alltid viktigt att beakta vilka egenskaper tomten har att bjuda på.
Väderstrecken är viktiga i förhållandet till var man vill placera terrasser, balkonger och andra ställen där tex. solljuset spelar en stor roll för områdets användningsändamål.

Är tomten kuperad så kan man med fördel göra grunden helt eller delvist till källarutrymme ifall man så önskar.
Grundundersökning av tomten är att föredra, och detta fordras även allt oftare av myndigheterna som beviljar bygglov. Det här för att man i god tid kan förbereda sig på vilka markarbeten som krävs, och på så sätt undvika överraskningar i form av jordmassabyten, pålning eller sprängningsarbeten.

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Beställ nyhetsbrev

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter? Bekanta dig med våra principer för dataskydd.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Följ oss i sociala medier