När du hittat tomt är det dags att hitta ett lämpligt hus. Huset kan planeras helt utgående från dina önskemål och förutsättningar eller så kan man utgå från någon färdig modell. Det kan kännas svårt att helt planera ett eget hus men vår yrkeskunniga personal på Teri-Hus hjälper dig gärna. Här nedan förklaras hur planeringen av huset framskrider steg för steg.

Teri-Hus erbjuder hus som kan planeras helt efter dina egna önskemål. Väljer du att bygga hus tillsammans med Teri-Hus får du själv välja hur stort huset ska vara, hur rummen ska disponeras och var fönstren och dörrarna ska placeras i ytterväggarna. Dessutom kan du välja var mellanväggarna och –dörrarna ska placeras och hur du vill att terrassen eller farstun ska se ut. De enda förbestämda detaljerna i husbygget är några specifika konstruktionslösningar som är väl beprövade, exempelvis går det inte att ändra väggkonstruktionen och hörnanslutningarna. Du kan naturligtvis även välja en färdig husmodell som anpassas efter dina behov.

Vi kartlägger önskemålen under första träffen

Planeringen av ett drömhus börjar med ett möte tillsammans med en husförsäljare. Under mötet klarlägger vi drömmarna, behoven och önskemålen gällande huset. Samtidigt tittar vi på olika möjligheter till bottenplan och vi klargör vilka egenskaper drömhuset måste ha för att motsvara dina drömmar.

Tillsammans med försäljaren går man igenom husets funktioner, form, utseende, placering på tomten, material mm. Man kontrollerar även hur husets planlösning passar tomten.

Husplaneraren förverkligar drömmarna till papper och dator

I husplaneringsprocessen ingår du, försäljaren men också Teri-Hus egna arkitekt och byggnadskonstruktör. Planerarnas uppgift är att få dina drömmar ritade och överförda till papper och dator och åstadkomma en skiss som är teknisk möjlig och så nära dina drömmar som möjligt. Därmed försäkras att alla idéer och önskemål blir till en realistisk helhet.
Husplaneraren kan erbjuda olika slags lösningar, tack vare hens erfarenhet. Därför kan planeraren komma med förslag som man inte ens ägnat en tanke, exempelvis gällande de bärande konstruktionerna eller en liten detalj som åt vilket håll toalettdörren öppnas mot vardagsrummet.

Vi använder ett planeringsprogram som möjliggör att du kan se ditt drömhus som en 3D modell i PDF format. På så sätt kan du bekanta dig med huset på din egen dator redan i planeringsskedet. Ytterligare kan det göras bilder som även ger en inblick i hur huset ser ut från insidan. För flera är detta det skede då de utbrister ”vi bygger ett eget hus!”, och drömmen är ett stort steg närmare verklighet.

Från papper och dator till tomt

När alla detaljer vad gäller huset är klargjorda får du en skiss av ditt hus efter ungefär två veckor. En färdig skiss skickas till dig per e-post, och skickas även till husförsäljaren för granskning. Möjliga ändrings- och förbättringsförslag skickas tillbaka till husplaneraren som gör nödvändiga ändringar.

Då du är nöjd med skissen blir det aktuellt att tillsammans med försäljaren välja huspaketets leveransinnehåll och omfattning samt färdighetsgrad. Utifrån detta ges en offert och vid behov ett kostnadsestimat. Efter att kontrakt har uppgjorts kan Teri-Hus börja förverkliga hela den unika hushelheten. Låt resan från dröm till papper och dator till tomt och ett färdigt hem börja!

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Beställ nyhetsbrev

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter? Bekanta dig med våra principer för dataskydd.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Följ oss i sociala medier