Vad innebär ett inredningsklart huspaket?

Ett inredningsklart paket bygger på de föregående alternativen, men är mycket längre färdigställt från husfabriken. I ett inredningsklart paket så är vanligtvis även grundsockeln inkluderad i leveransen.

För övrigt betyder det att alla mellanväggar är resta och färdigt skivade, golven gjutna, el- och vvs arbeten utförda och värmesystemet monterat. Kunden kan få inredningsmaterialet/ ytmaterialet såsom målfärg, tapeter och golvmaterial som material-leverans med i paketet,  men möjligheten att om man så önskar sätta sin egen prägel på inredningen lämnas ändå kvar.