Vad innehåller ett materialpaket?

Ett hus som säljes som materialpaket innehåller som namnet säger behövligt material till huset enligt överenskommen omfattning. Vanligtvis så är det husets stomme dvs. allt trämaterial, skivor och vattentaksmaterial som tas med i paketet. Arbetet med att förfärdiga ett hus av det levererade materialet ombesörjs sen av kunden eller dennes timmermansgrupp. Material leveransen kan beroende på önskad omfattning innehålla allt från material till grunden,  till inredningsmaterial av olika slag.