Vad innebär stompaket?

Ett stompaket innebär vanligen att huset levereras elementfärdigt med ytter,- och bärande mellanväggar samt takstolar rest till en överenskommer färdighetsgrad.  Ett stompaket kan handla om enbart väggelement och takstolar, men kan också innehålla det som behövs för att färdigställa utsidan  träfärdigt med tillhörande vattentaksmaterial.