Vad innebär väderskyddat huspaket?

Ett stompaket kan innehålla enbart väggar och takstolar, men kan också innehålla det som behövs för att färdigställa utsidan träfärdigt med tillhörande vattentaksmaterial. Väderskyddet kan enligt önskemål delas upp så att endast undertaksmonteringen inkluderas i husfabrikens monteringsomfattning, men kan stegvis utökas så att även takläkt och vattentakets ytmaterial med eventuella tillbehör levereras färdigt monterade.