Husvisning i Masku söndagen den 11.10.2020 kl.12–16

Vi visar ett inflyttningsklart hus på adressen:
Ruutontie 17
21250 Masku

Tilläggsinformation:
Jari Ojalainen

puh. 040 5480 710

Vi följer de allmänna coronaanvisningarna.
På plats finns entreprenörens representant och en planerare från Kvik.