Resultatet av kundundersökningen som Teri-Hus lät göra i början av år 2022 visar att hela 90 % av husfabrikens kunder skulle rekommendera Teri-Hus till sina vänner. 10 % av dem som svarade hade själva hört bekanta tala gott om Teri-Hus innan de inledde sin egen byggprocess, och 50,1 % svarade att de redan länge har känt till Teri-Hus.

Konkurrensen mellan husleverantörer är hård. Av respondenterna svarade 56 procent att de jämfört offerter från minst tre husleverantörer. Siffran är ändå lägre än år 2015, då kundundersökningen gjordes för första gången. Det året var det hela 76 % av respondenterna som bett om offerter från tre eller flera husleverantörer.

Utgående från resultatet av kundundersökningen 2022 kan vi dra slutsatser om vilka faktorer som är de viktigaste i valet av husleverantör:

  • Kundanpassade lösningar
  • Konkurrenskraftiga priser
  • Försäljarens yrkesskicklighet
  • Bra service
  • Husfabrikens läge

Möjligheten till en skräddarsydd lösning är allra viktigast

Enkätsvaren visar tydligt att moderna husbyggare inte bara bryr sig om konkurrenskraftiga priser, de värdesätter också möjligheten att kunna anpassa en husmodell så att den uppfyller familjens egna önskemål och behov. Många vill planera sitt hus själva, eller anlita en arkitekt för husplaneringen. 67 % av dem som deltog i undersökningen hade omarbetat en färdig husmodell till ett unikt hem. 26 % av respondenterna planerade sitt hem själva och fick hjälp med bygglovsritningar av husleverantören. 7 % anlitade en arkitekt eller en byggnadsingenjör.

Teri-Hus är en expert på skräddarsydda lösningar. Alla Teri-Hus tillverkas av storelement, som färdigställs i vår husfabrik i Terjärv. Tack vare storelementen är det möjligt att bygga precis så som kunden önskar. Det spelar ingen roll om kunden vill omarbeta en färdig husmodell eller planera ett helt unikt hem, antingen själv eller i samarbete med en anlitad expert. Alla sätt fungerar tillsammans med Teri-Hus.

Yrkesskicklighet och bra service värdesätts också

Gedigen erfarenhet och yrkesskicklighet går ofta hand i hand. Undersökningsresultatet visar att försäljarens yrkesskicklighet och goda service har stor betydelse i valet av husleverantör. Ett husbygge är ett av de största projekten i livet och därför är det viktigt att samarbetet med husleverantören bygger på förtroende. En bra husleverantör erbjuder hem som är högklassiga, både när det gäller konstruktion och husteknik, och dessutom riktigt bra kundservice.

De som deltog i kundundersökningen är nöjda med Teri-Hus yrkesskicklighet och kundservice. Det faktum att hela 90 % av respondenterna skulle rekommendera Teri-Hus för sina vänner är ett tydligt tecken på att Teri-Hus har sitt på det torra när det gäller kundnöjdhet.

Därför ska du välja Teri-Hus som husleverantör

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Följ oss i sociala medier