Tomtplanering

Börja med att skaffa tomt och fundera sedan hur du ska placera huset på tomten. Gör du en bra planering för tomten redan i byggprocessens inledningsskede är det enklare att hitta en husmodell som passar på tomten. Målet är att hus och tomt ska bilda en tilltalande och funktionell helhet, som ger dig möjlighet att utnyttja tomten på bästa möjliga sätt.

 

 

 

 

Undersök marken

Gör en markundersökning för att ta reda på om marken på din tomt behöver planas ut eller fyllas upp. Det kan vara nödvändigt att spränga, påla eller byta ut jordmassa för att kunna bygga på tomten. Markarbeten brukar vara dyra, och tyvärr ofta orsaken till att husbyggares budget spricker redan i början. Undersökning av markförhållandena är en viktig del av tomtplanering, speciellt om du har en utmanande tomt.

Om det finns stora nivåskillnader på tomten kommer det att påverka hela byggprocessen. När du har bestämt hur du ska placera huset på tomten kommer det att krävas omfattande grävarbeten för att det ska gå att gjuta en plan grund. Ju brantare lutning du har att jobba med, desto färre möjligheter har du. Det är betydligt dyrare att bygga hus på en sluttande tomt, men satsar du på att göra en noggrann planering för tomten kan du försäkra dig om att det blir rätt från början.

 

Välj hustyp

Kontrollera detaljplanen för området. Oftast finns det planbestämmelser som reglerar vad du får bygga och hur du får placera hus och garage på tomten. Ta bestämmelserna i beaktande redan då du inleder din tomtplanering, så att du inte skapar en plan som är omöjlig att genomföra.

I städerna tenderar nya tomter att bli allt smalare. Det ställer krav på flexibla husmodeller, speciellt när det gäller placeringen av entrén. Har du en smal tomt kan det vara smart att bygga hus i 1,5 eller 2 plan. Ett hus i två plan passar naturligtvis också bra på en större tomt, och är ett utmärkt val ifall du vill ha en stor trädgård med gott om plats för garage och uteplats. Känns det viktigt att ha ett hus i ett plan får du i stället pruta på trädgårdsytan, och kanske nöja dig med ett mindre garage.

Placera huset på tomten - Teri-Hus

Fördelar med olika hustyper:

 

  • 1-planshus passar dig som vill ha alla rum finns på samma plan. Kräver större tomt eftersom huset har en större byggyta.
  • 1,5-planshus passar dig som vill ha en stor boyta i förhållande till byggytan. Ett bra alternativ för dig som vill ha två våningar men som tycker att 2-planshus känns för stora.
  • 2-planshus passar dig som vill ha full takhöjd i rummen, även på andra våningen. Det betyder också möjlighet till fler fönster för att skapa en ljusare övervåning.
  • Sluttningshus passar dig som har en sluttande tomt där huset behöver följa markens lutning. En fördel med sluttningshus är att det oftast inte krävs extra byggyta för garage och förråd.