Efter monteringen av elementen, blev det dags att ta itu med insidan. Först på listan var golvet.

Till första steget hörde bl.a. nedgrävning av avfalls- och vattenrör i sanden. Jobbet sköttes med hjälp av ett lokalt VVS företag. Efter cirka en veckas arbete var det dags att börja släta ut och platta till sanden. Vibreringen är mycket viktig i detta skede för att undvika att sanden sjunker ihop efter att golvet är gjutet. Till hjälp användes en laser för att få sanden i rätt höjd i hela huset.

När sanden var utjämnad så var det dags att börja plocka ut EPS (styrox) skivor på sanden. Vi använde oss av 4 lager med 50mm tjocka skivor, mest för att de är tunna och lätta att skära i rätt mått. Under detta skede är det bra att ha koll på höjden och att skivorna läggs stadigt mot marken.

Cirka 420 skivor senare var vi klara för nästa steg. Till det hörde nedsättning av armeringsnät och installering av golvvärmerören.

När allt var klart för golvgjutning så isolerade vi ännu mellanbjälklagret för att skydda golvet från frostskador. Golvgjutningen gjordes av ett lokalt företag och ägde rum 22 december. En perfekt julklapp åt hela familjen.

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Följ oss i sociala medier