Planerar du att bygga ett eget hem? Läs här hur du kan förverkliga din dröm tillsammans med Teri-Hus!

bostadsmassan-cubo-teri-hus

Många drömmer om ett eget hus. Den som har en sådan dröm vet också ofta ungefär vad hen vill ha. Detta gör att ett färdigt planerat huspaket inte alltid uppfyller alla unika krav, även om ett huspaket är en smart och förmånlig lösning då det är aktuellt att bygga hus.

Teri-Hus erbjuder hus som kan planeras helt efter dina egna önskemål. Väljer du att bygga hus tillsammans med Teri-Hus får du själv välja hur stort huset ska se ut, hur rummen ska disponeras och var fönstren och dörrarna ska placeras i ytterväggarna. Dessutom kan du välja var mellanväggarna och –dörrarna ska placeras och hur du vill att terrassen eller farstun ska se ut. De enda förbestämda detaljerna i husbygget är några specifika konstruktionslösningar som är väl beprövade, exempelvis går det inte att ändra väggkonstruktionen och hörnanslutningarna. Du kan naturligtvis även välja en färdig husmodell som anpassas efter dina behov.

Våra professionella planerare hjälper dig i frågor gällande husets form, bottenplan och utseende för att få ett hus som passar dina unika önskemål och behov. På detta sätt får du ett hus som ser ut och är planerat just för dig och din familj.

Vi klarlägger önskemålen under första träffen

Planeringen av ett drömhus börjar med ett möte tillsammans med en husförsäljare. Under mötet klarlägger vi drömmarna, behoven och önskemålen gällande huset. Samtidigt tittar vi på olika möjligheter för bottenplan och vi får på klart vilka egenskaper drömhuset måste ha för att kunna förverkliga dina drömmar.

Tillsammans med försäljaren gås det även igenom husets funktioner, form, utseende, placering på tomten, material mm. Det kontrolleras även hur husets planlösning fungerar tillsammans med tomten.

suunnitelijat

Husplaneraren förverkligar drömmarna till papper och dator

I husplaneringsprocessen ingår du, försäljaren men också Teri-Hus egna arkitekt och byggnadskonstruktör. Planerarnas uppgift är att få dina drömmar ritade och överförda till papper och dator och åstadkomma en skiss som är teknisk möjlig och så nära dina drömmar som möjligt. Därmed försäkras att alla idéer och önskemål blir till en realistisk helhet.

Husplaneraren kan erbjuda olika slags lösningar, tack vare hens erfarenhet. Därför kan planeraren komma med förslag gällande detaljer som man inte ens ägnat en tanke, exempelvis gällande de bärande konstruktionerna eller åt vilket håll toalettdörren öppnas mot vardagsrummet.

Vi använder ett planeringsprogram som möjliggör att du kan se ditt drömhus som en 3D modell i PDF format. På så sätt kan du bekanta dig med huset på din egen dator redan i planeringsskedet. Ytterligare kan det göras bilder som även ger en inblick i hur huset ser ut från insidan. För flera är det detta det skede då de utbrister ”vi bygger ett eget hus!”, och drömmen är ett stort steg närmare att bli verklighet.

Från papper och dator till tomt

Efter att alla detaljer för huset är klargjorda får du en skiss av ditt hus efter ungefär två veckor. En färdig skiss skickas till dig per e-post, och skickas även till husförsäljaren för granskning. Möjliga förändrings- och förbättringsförslag skickas tillbaka till husplaneraren som gör nödvändiga ändringar.

Då du är nöjd med skissen blir det aktuellt att tillsammans med försäljaren välja huspaketets leveransinnehåll och omfattning samt färdighetsgrad. Utifrån detta ges en offert och ett kostnadsestimat. Efter att kontrakt har gjorts kan Teri-Hus börja förverkliga hela den unika hushelheten. Låt resan från dröm till papper och dator till tomt och ett färdigt hem börja.

Kontakta oss idag

The post Hur du förverkligar ditt drömhus med Teri-Hus appeared first on Teritalot.

Hitta inspiration

Varför Teri-Hus?

Vill du ha tilläggsuppgifter eller en offert?

Se var du kan hitta en representant nära dig för att fråga mera!

Följ oss i sociala medier