Husvisning i S:t Karins 13.2.2021 kl. 10-14!

Plats:

Mustikkarinne 11
20660 S:t Karins

Vi följer de allmänna coronaanvisningarna.

Säljarens kontaktinformation:

LÄS MER OM BYGGPROCESSEN:

https://www.terihus.fi/erfarenheter/stiligt-svart-i-st-karins/

Se fler bilder på Instagram:  @atriumpiha