Vad är TERI ARK?

Teri-Hus fokuserar nu ännu mer på unika hus av hög kvalitet, för kunder som vill ha något helt eget. I TERI ARK samarbetar Teri-Hus med ett flertal arkitektbyråer för att ta fram unika, premium huskoncept som vi kan planera vidare med våra kunder. Vi överför arkitektens vision till ett huspaket, och söker nu kund med tomt som vill göra huset till sitt.
Vekabacka – ett stort hus som tar lite plats

 

Tillsammans med HELST Arkitekter Ab har Teri-Hus tagit fram ett premium huskoncept där det fortfarande finns möjlighet att sätta sin personliga prägel. Vekabacka är ett unikt 1,5-planshus med ett diagonalt åstak och karaktäristiska fasaddetaljer. Huset är en kombination av modern arkitektur och österbottnisk husbyggartradition. 

Många som bygger hus idag vill gärna bygga tomteffektivt, dvs få så mycket hus som möjligt och samtidigt ha kvar tomtyta för den egna trädgården. Därför har vi tagit fram Vekabacka koncepthus. Ett koncepthus är en första idé som vi tillsammans med kunden sedan vidareutvecklar utifrån deras behov.

 

TERI ARK  - Teri-Hus

Teri-Hus kommer inte att planera färdigt Vekabacka utan att ha en specifik kund i åtanke. Nu söker vi kund med tomt som ser potential i arkitektens idé. Vill du vara med och förverkliga ett unikt hus? Hör av dig till oss!